ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Οι επικεφαλής κάθε τμήματος λένε λίγα πράγματα για τον διαγωνισμό F1 in Schools, ενώ κάνουν μια σύντομη εισαγωγή στη δουλειά τους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα χορηγιών μας;

Φίλοι Ομάδας

 • Μηνιαία αναφορά με την πρόοδο της ομάδας

 • Επίσημη πρόσκληση σε event της ομάδας

basic%20logo_edited.png

Υποστηρικτές

 • Logo επιχείρησης στην ενδυμασία της ομάδας

 • Logo επιχείρησης στο εκθεσιακό περίπτερο

 • Logo, όνομα, σύντομη περιγραφή επιχείρησης
  στο website της ομάδας

 • Μηνιαία αναφορά με την πρόοδο της ομάδας

 • Logo και όνομα επιχείρησης στα social media
  της ομάδας

 • Logo επιχείρησης στο Enterprise Portfolio

basic%20logo_edited.png

Χάλκινοι Χορηγοί

 • Logo επιχείρησης στην ενδυμασία της ομάδας

 • Logo επιχείρησης στο εκθεσιακό περίπτερο
   

 • Logo, όνομα, και σύντομη περιγραφή επιχείρησης
  στο website της ομάδας

 • Μηνιαία αναφορά με την πρόοδο και παραλαβή
  προϊόντων της ομάδας

 • Logo, όνομα, και σύντομη περιγραφή επιχείρησης
  στα social media της ομάδας

 • Logo επιχείρησης στο Enterprise Portfolio

 • Εταιρικές κάρτες της επιχείρησης στο εκθεσιακό
  περίπτερο

basic%20logo_edited.png

Ασημένιοι Χορηγοί

 • Logo επιχείρησης σε μεγαλύτερο μέγεθος και καλύτερη θέση στην
  ενδυμασία της ομάδας

   

 • Logo επιχείρησης σε μεγαλύτερο μέγεθος και καλύτερη θέση στο
  εκθεσιακό περίπτερο

 • Logo, όνομα, περιγραφή επιχείρησης, και μικρό διαφημιστικό βίντεο στο
  website της ομάδας

 • Μηνιαία αναφορά με την πρόοδο της ομάδας, παραλαβή προϊόντων, και συναντήσεις

 • Logo, όνομα, περιγραφή επιχείρησης, και μικρό διαφημιστικό βίντεο στα
  social media της ομάδας

 • Logo επιχείρησης στο εξώφυλλο και στο
  εσωτερικό του Enterprise Portfolio

 • Εταιρικές κάρτες της επιχείρησης στο
  εκθεσιακό περίπτερο

 • Αναφορά στις συνεντεύξεις της ομάδας

basic%20logo_edited.png

Χρυσοί Χορηγοί

 • Logo επιχείρησης σε μεγαλύτερο μέγεθος στο
  μπροστινό μέρος στην ενδυμασία της ομάδας

 • Logo επιχείρησης σε μεγαλύτερο μέγεθος και
  ειδικός χώρος περιγραφής της επιχείρησης στο εκθεσιακό περίπτερο

 • Logo, όνομα, περιγραφή επιχείρησης, και
  διαφημιστικά βίντεο στο website της ομάδας

 • Μηνιαία αναφορά με την πρόοδο της ομάδας,
  παραλαβή ενδυμασίας και προιόντων της ομάδας, και συναντήσεις

 • Logo, όνομα, περιγραφή επιχείρησης, και διαφημιστικά βίντεο στα social media της
  ομάδας

 

 • Logo επιχείρησης στο εξώφυλλο και στο
  εσωτερικό του Enterprise Portfolio

 • Εταιρικές κάρτες, προωθητικό υλικό, και φυλλάδια της επιχείρησης στο εκθεσιακό
  περίπτερο

 • Ιδιαίτερη αναφορά στις συνεντεύξεις της ομάδας
  Logo επιχείρησης στο αυτοκίνητο της ομάδας

 

 • Παρουσιάσεις σε διάφορα event (συναντήσεις ομάδων, χορηγών κτλ.)

basic%20logo_edited.png

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χορηγιών της ομάδας μας - ένα πολύ καλά μελετημένο πρόγραμμα σχεδιασμένο να εξυπηρετεί αμοιβαία συμφέροντα.