7888336f2b0100456a41172b11752878_edited.

Η I-ECU είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επισκευής για ECU Mercedes Benz στην Ελλάδα. Καθώς η επιτυχία απαιτεί εξειδίκευση, οι επισκευές, οι αναβαθμίσεις και τα προγράμματα I-ECU είναι μόνο μονάδες ελέγχου Mercedes Benz, επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα.

αρχείο λήψης.png